Home

 

Welkom op de website met alles over aanbouwen van BMD Bouw B.V. Om meer inzicht te geven waar u op moet letten als u een aanbouw laat realiseren hebben wij een website gemaakt welke geheel gericht is op het realiseren van een aanbouw. Met name bepaalde kwaliteitsaspecten zullen wij hier verder toelichten. De aanbouwen worden samengesteld volgens eisen uit het Bouwbesluit. Wij werken in een straal van 15 km rondom Zoetermeer.

Een aantal detailtekeningen op de website zijn verouderd! Volgens het nieuwe Bouwbesluit dienen de volgende onderdelen een minimale RC waarde te hebben: Vloer RC 3,5 / Wanden RC 4,5  / Dak RC 6. Alle door ons uitgevoerde werken voldoen hier aan. Dit tonen wij aan door middel van een Thermical berekening. Helaas zie ik elke dag dat dit door vele bouwers niet wordt nageleefd.