Home

Welkom op de website met alles over aanbouwen van bmdbouw. Om meer inzicht te geven waar u op moet letten als u een aanbouw laat realiseren hebben wij een website gemaakt welke geheel gericht is op het realiseren van een aanbouw. Met name bepaalde kwaliteit aspecten zullen wij hier verder toelichten. De aanbouwen worden samengesteld volgens eisen uit het bouwbesluit. Wij werken in een straal van 15 km rondom Zoetermeer.

Een aantal detail  tekeningen op de website zijn verouderd! Volgens het nieuwe bouwbesluit dienen de volgende onderdelen een minimale RC waarde te hebben: Vloer RC 3,5 / Wanden RC 4,5  / Dak RC 6 alle door ons uitgevoerde werken voldoen hier aan, wij tonen dit aan middels een Thermical berekening. Helaas zie ik elke dag dat dit door vele bouwers niet wordt nageleefd.